Beheerstichting

Stichtingsbestuur van Scouting Pytheas

De stichting Scouting Pytheas is eigenaar van het gebouw. Het stichtingsbestuur zorgt ervoor dat alle zaken rondom het gebouw en terrein geregeld worden. Denk hierbij aan het onderhouden van het gebouw, vergunningen of organiseren van verhuur van ruimtes in het gebouw.

Over de Stichting

Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw en overige roerende en onroerende zaken is ondergebracht in de beheerstichting “Scouting Pytheas”. Het dagelijkse bestuur van de stichting (DBS) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en 4 afgevaardigden van de groepsraad.

Het stichtingsbestuur is er primair ten dienste van groepsvereniging Scouting Pytheas. Het hoofdkwartier HK, oftewel ons gebouw, vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheerstichting. Deze rechtsvorm kan een gebouw in eigendom hebben, een vereniging niet.

De stichting wil de vereniging faciliteren door ons gebouw te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Zij houden zich bezig met preventief meerjarig onderhoud. Echter ook kleine correctieve herstelwerkzaamheden of het doorvoeren van verbeteringen hoort tot hun taken. Naast het gebouw is de beheerstichting eigenaar en beheerder van al het materiaal en materieel.

Stichtingsbestuur

 

Walter Jongenelen Vera Jongenelen
Stichtingsvoorzitter Stichtingssecretaris
     
 
Vacature Walter Jongenelen
Stichtingspenningmeester Gebouwbeheerder