Groepsbestuur

De algemene gang van zaken van Scouting Pytheas wordt door het groepsbestuur begeleidt. Zij dragen de zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Groepsbestuur

Vacature Vacature
Groepsvoorzitter Groepspenningmeester
Vacature Ashley Djaoen
Groepssecretaris Groepsbegeleider