Groepsraad

Groepsraad van Scouting Pytheas

Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over activiteiten en problemen binnen de vereniging. De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur, de speltakleiding en eventuele ondersteunende vrijwilligers binnen onze speltak (zoals materiaal beheer/gebouw beheer).

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit: de leden van het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speleenheden van Scouting Pytheas, de overige personen die een functie in de groepsvereniging vervullen en één afgevaardigde namens elke tot Scouting Pytheas behorende leeftijdsgroep. Deze vertegenwoordigers (ook wel afgevaardigden) behartigen de belangen van de rest van de leden binnen de scoutinggroep Scouting Pytheas.

 

De groepsraad

 

Vacature Vacature
Groepsvoorzitter Groepspenningmeester
Jacqueline Geurten Ashley Djaoen
Groepssecretaris Groepsbegeleider
Walter Jongenelen Vera Jongenelen
Bestuurslid (stichtingsvoorzitter) Bestuurslid (stichtingssecretaris)
Vacature André Gordebeke
Bestuurslid (stichtings-
penningmeester)
Bestuurslid
Mandy van de Laarschot Shaqyra Bentura
Leidster Bevers Teamleidster Welpen