Ondersteunende functies

De Praktijkbegeleider houdt zich bezig met het opleidingstraject van speltakleiding dat bij Scouting Nederland gevolgd kan worden, de Scouting Academy. Zij bekijken samen met de speltakleiding welke trainingen er nodig zijn om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij hoort tevens het contact met Scouting Nederland over de ontwikkelingen op het gebied van trainingen. De praktijkbegeleiders hebben regelmatig overleg met de groepsbegeleider. De vertrouwenspersoon wordt rechtstreeks benaderd door stafleden, bestuursleden of ouders voor onafhankelijk advies wensen of een luisterend oor. De vertrouwenspersoon wordt geacht alle gesprekken als vertrouwelijk te behandelen. Hij/Zij kan een adviserende of ondersteunende rol aannemen en hiermee de melder bijstaan.

 

Ondersteunende functies

 

Ashley Djaoen Vera Jongenelen
Praktijkbegeleidster Vertrouwenspersoon